Vitajte na našich stránkach!

Sme firma so zameraním na:

A. Výchovu a vzdelávanie (VaV) v oblasti ochrany práce v skupine 05.1 a 05.2 prílohy č.2 zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci číslo 124/06 Z.z. v platnom znení pre:
Výchova a vzdelávanie:
§21 - elektrotechnik
§22 - samostatný elektrotechnik
§23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
§24 - revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
B. Projektovanie a konštruovanie VTZ elektrických
C. Sprostredkovanie tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
D. Sprostredkovanie tovaru iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
E. Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy