O nás

Firma MAFE s dlhoročnou tradíciou výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) elektrických, ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v tejto oblasti.

Výchovu a vzdelávanie vykonáva takto:

 • Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) v stanovenom rozsahu pre:
  • elektrotechnikov (E - §21),
  • samostatných elektrotechnikov (SE - §22),
  • elektrotechnikov pre riadenie činnosti alebo pre riadenie prevádzky (ERČ - §23),
  • revíznych technikov (RT - §24).
  Každý účastník AOP pri prezencii obdrží aktuálnu elektronickú formu právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na EZ.
  Prihlásiť sa na AOP je možné:
  • vyplnením „prihlášky AOP“ uvedenú v sekcii „Prihlášky na stiahnutie“, ktorú treba priniesť so sebou na školenie.
  Po ukončení AOP bude absolventovi zapísaný záznam v platnom doklade.

 • Výchovu a vzdelávanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (OSE):
  • poučený pracovník (OP - §20), bez odborného elektrotechnického vzdelania,
  • elektrotechnik (E - §21),
  • samostatný elektrotechnik (SE - §22),
  • elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo pre riadenie prevádzky (ERČ - §23),
  Každý účastník výchovy a vzdelávania OSE(okrem §20) pri prezencii obdrží aktuálny zoznam platných STN.
  Prihlásiť sa na výchovu a vzdelávanie (OSE) pre účastníkov (§21, §22 a §23) je možné:
  • vyplnením prihlášky „OSE“ uvedenej v sekcii "Výchova a vzdelávanie", ktorú treba priniesť so sebou na školenie.
  Osvedčenie získa po splnení požiadaviek stanovených zákonom 124/2006 Z.z. v zmysle platnej legislatívy.
  Osvedčenie sa vydáva na neurčitý čas.

 • Výchovu a vzdelávanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov (OS RT - §24):
  Každý účastník výchovy a vzdelávania (RT) pri prezencii obdrží elektronickú formu platných STN pre výkon revíznej činnosti

  Prihlásiť sa na výchovu a vzdelávanie (RT) je možné:
  • vyplnením prihlášky „OS RT“ na vykonanie výchovy a vzdelávania pre RT podľa zákona124/2006 Z.z., ktorú treba priniesť so sebou na školenie.

  Po ukončení výchovy a vzdelávania sa absolventovi na RT (§24) vydá POTVRDENIE o absolvovaní prípravy pre získanie OSVEDČENIA revízny technik VTZ elektrických, vrátane bleskozvodov.
  Výchova a vzdelávanie (AOP, OSE a OS RT) bude prebiehať na adrese firmy, resp. dohodou.